Events: 20th Marzec 2020

Dostosowujemy się do wymogów związanych z epidemią koronawirusa i nie spotykamy się wspólnie w kościele św. Marka na nabożeństwie Drogi krzyżowej i adoracji Najświętszego Sakramentu. W łączności z Bractwem i osobami dotkniętymi epidemią proponujemy przeżycie Drogi krzyżowej indywidualnie w domach.

Witryna wspólnoty u św. Marka