John F. Haught, „Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję”

John F. Haught, Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucjęNa pograniczu religii i nauki, czy też teologii i filozofii – mało jest równie „gorących” tematów, jak teoria ewolucji. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, spór pomiędzy zwolennikami tzw. „kreacjonizmu” a „ewolucjonistami” wciąż owocuje nowymi publikacjami, debatami w różnych gremiach, czy powstawaniem kolejnych stron internetowych. Dla osoby chcącej wyrobić swoje zdanie na te tematy, a także poznać aktualne nauczanie Kościoła w tej dziedzinie, nieocenioną pomocą jest recenzowana książka.
Zawiera ona sto jeden krótkich rozdziałów pogrupowanych w siedem części, kolejno zatytułowanych: „Rewolucyjne idee Darwina”, „Darwin i teologia”, „Kreacjonizm”, „Darwin i projekt”, „Boża Opatrzność i dobór naturalny”, „Ewolucja, cierpienie i odkupienie” oraz „Teilhard de Chardin i Alfred North Whitehead”. Jak widać, czytelnik ma możliwość nie tylko poznać argumenty uzasadniające przekonanie, że teoria ewolucji może być całkowicie zgodna z chrześcijańską nauką o stworzeniu, ale również zobaczyć, jak fascynujące perspektywy przed teologią i antropologia chrześcijańską otwierają się dzięki wynikom nauk przyrodniczych.
Autor – teolog katolicki, doskonale orientujący się również we współczesnej problematyce naukowej pokazuje czytelnikowi, że przyjęcie idei darwinowskiej ewolucji może istotnie przyczynić się do pogłębienia naszego pojmowania Boga i zobaczenia wspaniałości Jego dzieła stworzenia w całkiem nowym, odkrywczym świetle.

John F. Haught, „Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję”,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2003