Juan Luis Lorda, „Być chrześcijaninem”

ks10Podczas Wielkiego Postu, kiedy myśli chrześcijanina krążą wokół tematów związanych z rekolekcjami, z postanowieniami dotyczącymi nawrócenia, poprawy życia, oczyszczenia serca dla Chrystusa – również lektura powinna go wspierać w tych myślach i czynach. Taką książką, która pokazuje człowiekowi, jak być chrześcijaninem w dzisiejszym świecie, jak dawać świadectwo w pracy, na uczelni czy w rodzinach, jest bez wątpienia pozycja „Być chrześcijaninem”, której autorem jest ks. Juan Luis Lorda. Autor jest księdzem Prałatury Opus Dei; fakt ten daje się dostrzec na każdej stronie tej pasjonującej lektury – szkoła duchowości Dzieła jest wyjątkowa we współczesnym chrześcijaństwie dzięki swemu precyzyjnemu zaadresowaniu do ludzi świeckich, którzy w rodzinach i w pracy zawodowej realizują świadomie swoje powołanie do świętości.
Książka adresowana jest głównie do ludzi młodych, dopiero wchodzących w dorosłość i pragnących w sposób odpowiedzialny ukształtować swoje życie duchowe; z całą pewnością jednak, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania w życiu duchowym, każdy czytelnik przeczytać może ją z wielkim pożytkiem. Można ją potraktować jako rzetelny i gruntowny rachunek sumienia – wręcz idealny sposób przeżycia indywidualnych rekolekcji, czy przygotowania do spowiedzi wielkopostnej.
Omawiana książka podzielona jest na dwie części: pierwsza jest zatytułowana „Fundamenty”, druga zaś „Tajemnice”. Przykłady tytułów rozdziałów z części pierwszej: „Poznanie samego siebie”, „Wyrzeczenie się”, „Prostota”, „Żyć dla innych” pokazują, jak ich lektura może wskazać czytelnikowi, w jakich dziedzinach swojego życia duchowego musi najbardziej nad sobą popracować. Część druga dotyczy głównie życia sakramentalnego i modlitwy, a także różnych aspektów dojrzałości chrześcijańskiej.
Lektura całej książki jest ze wszech miar godnym polecenia sposobem pomocy w świadomym przeżyciu Wielkiego Postu – każdy świecki, który pragnie w tym czasie oczyścić swoje życie wewnętrzne i zbliżyć się do Boga, może w niej znaleźć coś dla siebie.

Juan Luis Lorda, „Być chrześcijaninem”, wyd. Księgarnia św. Jacka APOSTOLICUM, Katowice – Ząbki 2005