Modlitwy

Modlitwy współczesne | z Modlitewnika z 1852

Modlitwy współczesne

Boże, Ojcze Wszechmogący,
Ty przez błogosławionego Michała Giedroycia uczysz nas
pokornego trwania w Twojej obecności
i spełniania rzeczy małych w wielki sposób;
za jego wstawiennictwem spraw,
abyśmy zjednoczeni z Chrystusem w Eucharystii,
jak Maryja pod krzyżem,
służyli braciom z cierpliwa miłością.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * *

Boże Wszechmocny i Miłosierny, racz wejrzeć łaskawie na nasze potrzeby i spraw, by sługa Twój Michał został ogłoszony świętym Kościoła. Niech jego przykład odkryje przed nami – ludźmi XXI wieku – tę drogę do świętości, wiodącą przez modlitwę, umartwienie i ubóstwo, którą pięć wieków temu przeszedł ten błogosławiony zakonnik.
Michale, Sługo Pokorny, tyś całym swoim życiem świadczył żarliwie za Chrystusem – Słowem dającym życie wieczne. Racz wstawić się za nami u Boga, byśmy wprowadzając w nasze życie ducha ascezy i pokuty doskonalili przez to cnotę pokory, której sam byłeś wzorem. Amen.

* * *

Litania do bł. Michała

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – Zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Darze Trójcy, Duchu Święty, Boże,
Święta Maryjo, Służebnico Pańska, – Módl się za nami.
Błogosławiony Michale, z książęcego rodu Giedroyciów przechodzący do pokornej posługi,
Miłością Chrystusa spinający ziemię litewską z królewskim Krakowem,
Nie przyjmujący zaszczytów świata i jego mądrości,
Pobożny Zakrystianie kościoła św. Marka,
Przewodniku życia ukrytego,
Wierny codziennym obowiązkom na siebie przyjętym,
Godnie noszący białą szatę zakonu św. Augustyna,
Naznaczony sercem z krzyżem i uczący ukrzyżowanej miłości,
Patronie ludzi drugoplanowych,
Żywa lampo płonąca na cześć Obecnego,
Zakonniku rozmiłowany w milczeniu,
Noce całe spędzający na modlitwie,
Nieustannie wpatrujący się w krzyż Zbawiciela,
Zaszczycony słowami Chrystusa z krzyża,
Wyklękujący kamienie przed Madonną,
Mężny w utrapieniach aż do śmierci,
Wiodący życie ubogie,
Bogaty mądrością cierpliwości,
Wzorze umartwienia i zaparcia się siebie,
Dzięki własnemu kalectwu rozumiejący słabych,
Orędowniku ludzi poszkodowanych przez życie,
Pośredniku tych, co z cierpliwością i pokorą Boga szukają,
Śpieszący z pomocą we wszystkich potrzebach,
Oddany służbie drugim, szczególnie kapłanom,
Pokornie strzegący ksiąg, szat i naczyń liturgicznych,
Wspomożycielu ludzi żyjących Eucharystią,
Który zaplecza kościoła nie opuszczałeś, – Wstawiaj się za nami.
Który nad wszystkie przyjaźnie wybrałeś przyjaźń Pana,
Który byłeś godnym synem św. Augustyna,
Który w testamencie miłość współbraciom zostawiłeś,
Który w cieniu św. Marka życia dokonałeś,
Który nam z nieba skutecznie pomagasz,
Który nas przykładem wprowadzasz na drogę podobną do twojej,
Pokornie prosimy: módl się za nami,
abyśmy, wybieliwszy szaty we Krwi Baranka,
mieli wiarę, która góry przenosi,
nadzieję, choćby przeciwko nadziei,
i miłość, która jedna pozostaje
i jest pełnią życia w wieczności. Amen.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuśc nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

* * *

Z modlitewnika Bractwa św. Zofii z 1852r

Pozdrawiam Cię, Panie Jezu Chryste, Synu Dawidów, Królu i Boże nasz prawdziwy, za nas na krzyżu ofiarowany. Wszelkie stworzenie chwali Ciebie i wszelakim sposobem błogosławi imię Twoje. Ja też przyklękam na kolana moje wobec Ciebie, Pana, Zbawiciela mojego. Niechże nade mną dziś odpocznie błogosławieństwo Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga w Trójcy Jedynego, nigdy nie rozdzielonego. Niechże będzie ku straży duszy mojej błogosławieństwo i zasługa wcielenia, narodzenia, obrzezania, męki i zmartwychwstania Ciebie, Pana mego. I niech na mnie odpoczną dary Ducha najświętszego. Błogosławieństwo śmierć zwyciężającego krzyża Twego niech nie odstępuje ode mnie. Przyczyna niepokalanej i najświętszej Panny Maryi, Matki Twojej, opieka błogosławionej Zofii świętej i córek jej, patronki mojej, i straż wszystkich aniołów i zastępów niebieskich niech mi dziś będą ku wspomożeniu. Ojcze wszelkiego miłosierdzia i wszelkiej pociechy, któryś mnie stworzył na wyobrażenie Twoje i najdroższą krwią Twoją odkupiłeś mnie: tu ja Ciebie, na kolana padając, na tym miejscu i wszędzie chwalę i błogosławię imię Twoje. Amen.

(Nabożeństwo Bractwa ś. Zofii ustanowionego
przy Kościele ś. Marka Ewangelisty w Krakowie.
Kraków. Czcionkami drukarni „Czasu”
przy ulicy Szczepańskiej. Nr 369, 1852, s.39)

* * *

O Panie Jezu Chryste, Tyś przy nas zawsze obecny jest, zmiłuj się nad nami. O najłaskawszy, o miłosierny odkupicielu nasz, o nadziejo nasza, ucieczko nasza, zbawienie nasze jedyne, najdobrotliwszy Jezu, kochanku nasz najmilszy, o wszystka miłości nasza, słodkości serca naszego, żywocie duszy naszej, o najjaśniejsza światłości nasza, o najświętsze wesele nasze, pokoju nasz najwdzięczniejszy. O bogactwo nasze, najwyższa dobroci nasza. O raju wszelakiej rozkoszy, Panie Boże nasz, przybądźże nam na pomoc. Prosimy o odpuszczenie grzechów naszych, prosimy o ducha dobrego, prosimy o łaski. Napraw, uzdrów, poświęć nas, wspomóż, broń i zbaw nas, dajże nam miły Panie, abyśmy Cię ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy miłowali. Niechżeć będzie cześć i chwała, Panie Boże wszechmogący, na wieki wieków. Amen.

(Nabożeństwo…, s.60)

* * *

Witryna wspólnoty u św. Marka