Słowo Boże w nas

Zdanie z Pisma Świętego, które jest dla nas istotne zapisujemy na ozdobnym kartoniku i wieszamy go na choince w kościele, począwszy od Wigilii Bożego Narodzenia 24 grudnia, by zdać sobie sprawę, że Chrystus-Słowo Boże ma się zrodzić w nas.