Uroczystość patronalna i Walne Zgromadzenie

24.11.2013

Uroczystość patronalna Bractwa – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Po Mszy św. 15.30 zostało odprawione nabożeństwo w kaplicy brackiej.

Po modlitwie odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym został wybrany nowy Zarząd na najbliższą trzyletnią kadencję.