Pieśni

 A     B    C    D    E    F    G   H    I    J    K    L    Ł    M    N   O    P    R    S    T    U    W    Z  

A

Archanioł Boży Gabriel
Posłan do Panny Maryi.
Z majestatu Trójcy Świętej
Tak sprawował poselstwo k`Niej:
Zdrowaś Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Bogu Ojcu Wszechmocnemu,
Synowi Jego miłemu
I Duchowi Najświętszemu,
Bogu w Trójcy jedynemu
Dziękujmy w uniżoności
Za ten cud Jego miłości.

B

Bądź mi litościw, Boże nieskończony
Według wielkiego miłosierdzia Twego.
Według litości Twej niepoliczonej
Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

Obmyj mię z złości, obmyj tej godziny,
Oczyść mię z brudu, w którym mię grzech trzyma;
Bo ja poznaję wielkość mojej winy,
I grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

Bogurodzica, Dziewica,
Bogiem sławiena Maryja!
U Twego Syna Gospodzina,
Matko zwolena, Maryja,
Ziści nam, spuści nam! Kyrie eleison.

Twego dzieła Chrzciciela, Bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze,
Słysz modlitwę, jąż nosimy.
A dać raczy, jegoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt! Kyrie eleison.

Boże mocny, Boże cudów,
Przenajświętszy Ojcze nasz,
Co dla szczęścia wszystkich ludów
Dobroć, moc i łaskę masz.

Który widzisz serca drgnienie
I najskrytsze myśli znasz!
Racz wysłuchać me westchnienie,
Przenajświętszy Ojcze nasz.

Boże w dobroci nigdy nie przebrany,
Żadnym językiem nie wypowiedziany.
Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości.
Poszanowania, poszanowania, chwały, uczciwości.

Ciebie czczę, pragnę i ważę samego.
Nad wszystkie dobra, Tyś u serca mego,
Najwyższe dobro, Tyś w najwyższej cenie
Sam jeden u mnie nad wszystko stworzenie.

1.Boże, zmiłuj się nad nami,
Pobłogosław, udziel łaski,
Niechaj zawsze oglądamy
Twe oblicze pełne blasku.
Ref. Niechaj sławią Cię narody,
Niechaj sławią Cię narody wszystkie.
2. Niech świat cały pozna wreszcie
Ciebie, Panie, Twoje drogi.
Niechaj przyjmą Twe zbawienie
Wszyscy ludzie i narody.
Ref.

C

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam.

Ref. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki!
1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszystką radość życia mego.
Ref.
2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
na swą sługę uniżoną,
by mnie odtąd wszyscy ludzie
mogli zwać błogosławioną.

1.Chrystus Pan w niebo wstępuje;
niech się wierny lud raduje!
Na cześć Jego zawołajmy,
chwałę Panu zaśpiewajmy:
Alleluja.

2.Chóry niebian Go witają,
cześć i chwałę Mu oddają;
wielce cieszą się Anieli,
kiedy Chrystusa ujrzeli:
Alleluja.

3.Chrystus Pan wstąpił dnia tego
do Królestwa niebieskiego,
równy w Bóstwie Ojcu swemu
usiadł po prawicy Jemu.
Alleluja.

1.Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary,
czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
i w otchłaniach i w morzu, na ziemi i w niebie.

2.Złota też, wiem nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje:
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy.

D

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie,
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie,
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie daj mi z Tobą rozłączyć się.

Od złego wroga obroń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie
I każ do siebie zbliżyć się
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.

Ref. Dzięki, Ci Panie za Ciało Twe i Krew
za dary nieskończone wielbimy Cię.

1.Chwalimy Cię Wszechmocny za dary Twe nieskończone,
Za Ciało i Twoją Krew
Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni
Kiedy do Twego stołu się zbliżamy.

2. Przebacz, żeś hojny i wierny
Uwolnij z więzów grzechu
Byśmy się odmienili
Przez Tajemnice Najświętsze.

3. Spojrzyj łaskawie Stwórco na nas znikomych i słabych
Ocal Dobry Pasterzu owce na swojej łące
Tyś życie nam przywrócił wbrew nieprzyjacielowi
I wzmacniasz już na zawsze Siebie dając nam Panie.

4. Niechaj przestworem spłynie z gwiazd Anioł Twój miły
Oczyści i uleczy nasze serca i ciała
Powiedzie za sprawą tajemnicy na same szczyty nieba
A tu, na ziemi ratuje obrona Twoja potężna.

5. Spraw to Ojcze Wszechmocny w dobroci swej niezmiernej
Byśmy się stali jedno
Z Tobą, Chrystusem i Duchem
Ty, coś w Trójcy jedyny.

E

F

G

Gloria gloria gloria
Patri et Filio
Gloria gloria gloria
Spiritui Sancto.

1.Głoś imię Pana, Króla wszechmocy i chwały.
Złącz się z chórami niebios zastępów wspaniałych.
Harfa i róg niech zagra: Któż jest jak Bóg!
By krańce ziemi słyszały.

2.Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje
Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje.
Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń.
On Cię od zła zachowuje.

3.Głoś imię Pana, razem ze wszystkim co żyje.
On twoim Światłem, Jemu niech serce twe bije.
On Życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn,
teraz i na wieki. Amen.

H

I

J

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało,
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
Z soku wielu winnych gron pochodzi.

Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
tak nas Chryste w swoim złącz Kościele.

Jezu drogi, Tyś miłością, przyjdź, daj siebie nam!
Duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam!
Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej.
Obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem jej.

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,
niech ciemność ma nie przemawia do mnie już.
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,
daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

K

Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo Ten, któregoś Panno nosiła, alleluja.
Zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja.
Módl się do Boga za nas, alleluja.

Regina Coeli, laetare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Kto się w opiekę odda Panu swemu
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może: Mam obrońcę Boga
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.

L

Ludu Kapłański, Ludu Królewski,
Zgromadzenie Święte, Ludu Boży,
śpiewaj twemu Panu!
1. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca,
Uwielbiamy Cię, Mądrości Przedwieczna,
Żywe Słowo Boga.
Ludu Kapłański…
2. Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny,
Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie,
Tyś nas przyszedł zbawić.
Ludu Kapłanski…
3. Tobie śpiewamy, Arcykapłanie w Nowym Przymierzu,
Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju,
Przez Krew Twego Krzyża.

Ł

M

Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea.

Matko Najświętsza, do serca Twego,
Mieczem boleści wskroś przeszytego,
Wołamy wszyscy z jękiem ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

1.Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo Morska do nieba, ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

2.Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający
w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

Mądrości, która z ust Bożych wypływasz,
Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz;
Przybądź i naucz nas dróg roztropności
Wieczna Mądrości.

O Adonai! Wodzu Izraela
Coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela
Przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem
Z silnym ramieniem.

Mądrość stół zastawiła obficie
i na święto zaprasza swój lud.
Przychodźcie na ucztę Syna Bożego,
przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach,
dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Mądrość stół…

Misericordias Domini
in aeternum cantabo.

N

Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie,
Miłości Twej nigdy nie zgaśnie płomień.

Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury;
O wstrzymaj, wstrzymaj, Twoje zagniewanie
I grzechów naszych zapomnij już Panie.

Nie bój się, nie lękaj się,
Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy.

Niechaj Cię, Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła,
i święci Twoi niech Cię błogosławią.
Niech mówią o chwale Twojego Królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Niech nas ogarnie łaska Panie Twa.
Duch Twój Święty niech dotknie nas.

Niech oblicze Twe Panie mój,
Zajaśnieje nad sługą Twym
Niech przenika mnie jego blask.

O


Ojcze spraw, Ojcze spraw,
Aby byli jedno!
1. Ojcze dokonałem dzieła, które mi przekazałeś
I ogłosiłem Twoje Imię na ziemi.
Teraz Ty otocz mnie chwałą.
Chwałą, którą miałem pierwej zanim wszechświat powstał.

2. Ojcze! Zachowaj w Imię Twoje, których mi dałeś.
Aby byli jedno, jak i My jesteśmy.
Uświęć ich w prawdzie.
Słowo Twoje jest prawdą.

3. Ojcze! To jest życie wieczne, aby znali Ciebie
I oglądali chwałę, jaką Mi dałeś
Od założenia świata,
Aby świat Cię poznał.

4. Ojcze, jak Ty mnie posłałeś,
Tak i Ja na świat ich posyłam.
Za nich poświęcam w ofierze samego siebie,
Aby byli uświęceni w prawdzie.

5. Ojcze, proszę za tymi, których mi dałeś
W nich bowiem zostałem otoczony chwałą;
Aby stanowili jedno jak Ty we Mnie, a Ja w Tobie,
Aby mieli moją radość w całej pełni.

6. Ojcze, chcę, aby widzieli Moją chwałę
Bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata;
Niech poznają, żeś Ty także ich ukochał,
Aby Miłość w nich była i Ja w nich.

7. Ojcze, przekazałem im chwałę, którą Mi dałeś,
Aby byli jedno, jak i My jesteśmy;
Niech cały świat uwierzy
Żeś Ty Mnie posłał.

1. O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia,
Napoju życia, z nieba dla nas dany!
O zdroju łaski, o ceno zbawienia,
Ty grzechowe leczysz rany!

2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
Abyś nas wszystkich życiem napawała,
Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta,
Miłosierdzie wybłagała!

3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,
Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi,
Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,
Z aniołami, ze świętymi.

Ofiaruję Tobie, Panie mój całe życie me,
Cały jestem Twój, aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest!

1. O niewysłowione szczęście zajaśniało,
Gdy Słowo wcielone Serce nam Swe dało.
Ref. Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki twej pieśni wznoś.

2. Jakiż na tej ziemi my skarb posiadamy,
Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy.
Ref. Cud Boskiej…

3. W niebo świat ten cały Miłość przemieniła,
Gdy w tej Hostii małej serce Boże skryła.
Ref. Cud Boskiej…

1.O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew. 2x
Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń:
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. 2x

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. 2x
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.
Ty jesteś…

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. 2x
Chwalimy święte Imię Twoje, jak uczyłeś nas.
Ty jesteś…

4. Tyś nam ukazał drogę, wyznaczyłeś szlak. 2x
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.
Ty jesteś…

Oto Pan Bóg przyjdzie,
Z rzeszą świętych nam przybędzie;
Wielka światłość w dzień ów będzie.
Alleluja, alleluja.

P

Pan blisko jest, oczekuj Go.
Pan blisko jest, w Nim serca moc.

Pan jest mocą swojego ludu
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc
On jest mym Bogiem, nie jestem sam
W Nim moja siła, nie jestem sam.

1. Pan Jezus grzechy nasze na krzyż ze sobą wziął
I tam je wszystkie zgładził niewinną śmiercią swą.
O przebacz, dobry Jezu, żem grzechem zranił Cię!
I udziel mi Twej łaski, bym z niego podniósł się.

2. Chrystus krzyżową śmiercią wysłużył łaskę nam
Otworzył dla nas niebo, chce wszystkich widzieć tam.
O Zbawco mój i Panie już będę lepiej żył
Bym Ciebie ujrzał w niebie, na zawsze z Tobą był.

3. Pan Jezus choć umiera zwycięskim Królem jest
Na krzyżu wszak pokonał ciemności zła i śmierć.
Kłaniamy Ci się Panie, błogosławimy wraz
Żeś przez swą śmierć z miłości odkupić raczył nas.

Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

Panie, dobry jak chleb,
Bądź uwielbiony od swego Kościoła,
Bo Tyś do końca nas umiłował,
Do końca nas umiłował.

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył Panie,
Byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię
Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.
Panie, dobry…
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech nasza ziemia stanie się ołtarzem,
A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.
Panie, dobry…

Przyjdę do Was w Moim Duchu
i rozraduję wasze serca.

Przyjdź Duchu Święty,
napełnij me serce miłością,
ulecz mnie skruchą, obdarz nadzieją,
Twoją napełnij mądrością.

Przyjmij Ojcze Hostię białą,
Którą kapłan w górę wznosi
Przemień Ją w Chrystusa ciało
O to lud pokornie prosi.

Przyjmij wino z kroplą wody,
Które wkrótce się przemieni.
W Krew wylaną za narody,
Nią jesteśmy odkupieni.

Przykazanie nowe daję wam,
byście się wzajemnie miłowali.

1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca,
albo cymbał brzmiący.
Przykazanie…
2. Gdybym posiadał wszystką wiedzę
i wiarę taką, iżbym góry przenosił,
lecz miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
Przykazanie…
3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność,
a ciało swe wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic mi nie pomoże.
Przykazanie…

R

S

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.
1. Będę Panu w każdej porze
śpiewał pieśń wdzięczności.
Na mych ustach chwała Jego
nieustannie gości.
2. W Panu cała chluba moja,
cieszcie się pokorni!
Wspólnie ze mną chwalcie Pana,
sławmy imię Jego!

1. Stała Matka Boleściwa obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn, gdy na krzyżu wisiał Syn.
Duszę Jej, co łez nie mieści, pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win, przeszedł miecz dla naszych win.

2. Matko, coś miłości zdrojem, spraw, niech czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg, ból Twój u Jezusa nóg!
Spraw, by serce me gorzało, by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg, stał się dla mnie Chrystus Bóg.

T

1. Twemu Sercu cześć składamy
o Jezu nasz, o Jezu,
Twej litości przyzywamy
o Zbawicielu drogi.
Ref. Chwała niech będzie zawsze i wszędzie
Twemu Sercu, o mój Jezu!
2. Serce to nam otworzone
o Jezu nasz, o Jezu
włócznią na krzyżu zranione
o Zbawicielu drogi.
Ref. Chwała niech będzie…

Ref.: Tylko w Bogu znajdzie spokój dusza moja,
Bo od Niego przyjdzie moje zbawienie.

1. Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza,
Od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
2. Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja,
Bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
On moją twierdzą więc się nie zachwieję.
3. W Bogu zbawienie moje i chwała,
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
On moją twierdzą więc się nie zachwieję.

U

W

Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń.
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

1. Witaj pokarmie, w którym niezmierzony
nieba i ziemie Twórca jest zamkniony,
witaj napoju zupełnie gaszący
umysł pragnący.

2. Witaj krynico wszystkiego dobrego
gdy bowiem w sobie masz Boga samego,
znasz ludziom wszystkie Jego wszechmocności
niesiesz godności.

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie, ni szuka.

Wody Jordanu weselcie się,
Nasz Zbawiciel przychodzi,
Woda życia,
Zdrój na pustyni.

Wspaniały Dawco miłości
składamy na Twoim stole
wszystko co mamy, wszystko co mamy,
choć i tak to od wieków jest Twoje.

W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni.
W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża.
Ufam Tobie Miłosierny,
Jezu wybaw nas!

Z

Zawitaj Królowo Różańca świętego,
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!
Zawitaj bez zmazy lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

Panno nad pannami, Święta nad świętymi,
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi,
Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

Zawitaj Ukrzyżowany,
Jezu Chryste przez Twe rany,
Królu na niebie, prosimy Ciebie,
ratuj nas w każdej potrzebie.

Zbliżam się w pokorze i niskości swej.
Wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe.
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak.
Kto się im poddaje, temu wiary brak.
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci Chleba utaiłeś się.

Bóstwo swe na Krzyżu skryłeś wobec nas.
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,
Lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię.
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

    Teksty pieśni:
  • „Śpiewnik Liturgiczny”, Towarzystwo Naukowe KUL Lublin 1991
  • „Śpiewnik Liturgiczny. Niepojęta Trójco”, Dominikański Ośrodek Liturgiczny Kraków 1998

 

Witryna wspólnoty u św. Marka