Archiwa tagu: chrześcijaństwo

„Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o Niebie, ale nie śniło ci się zapytać”, Peter Kreeft

ks24Książka, którą dzisiaj recenzent pragnie zarekomendować czytelnikom, jest trochę nietypowa. Napisana przez filozofa, ale czyta się ją jak dzieło mistyka; opowiada o rzeczywistości całkowicie niedostępnej dla naszym umysłów, ale dzięki niezłomnej logice i precyzji wywodu dowodzi czegoś, czego dowieść nie można… Mowa o dziele Petera Kreefta pt. „Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o niebie, ale nie śniło ci się zapytać”.
Jest to książka napisana w duchu i stylu jednego z najlepszych pisarzy chrześcijańskich XX wieku, jakim był – w przekonaniu recenzenta – Clive Staples Lewis. P. Kreeft postanowił napisać książkę o Niebie, która będzie próba połączenia literatury „pobożnościowej” z naukową, a jednocześnie łącząca dawną mądrość ze współczesnym językiem i wyobraźnię z chrześcijańską ortodoksją. W opinii recenzenta jest to próba ze wszech miar udana; książkę czyta się znakomicie, daje mnóstwo materiału do własnych przemyśleń, a sposób argumentacji jest chwilami zniewalający. Fragmenty trudniejsze przeplatają się z łatwiejszymi, filozoficzne z teologicznymi, „mądrościowe” z „emocjonalnymi”…
Autor podzielił swój „przewodnik po Niebie” na cztery części, zatytułowane kolejno:
? Niebo i my;
? Przestrzeń i czas w niebie;
? Niebo i ziemia;
? Niebo i piekło.
Aby dać przykład zagadnień, którymi zajmuje się Autor, podaję parę przykładowych tytułów rozdziałów: „Co będziemy robić w Niebie?”, „Czy w Niebie będziemy mieć ciała?”, „Czy w Niebie jest seks?”, „Gdzie jest Niebo”, „Czym jest wieczność”, „Czy już teraz możemy zaznać radości Nieba?”, „Czy piekło istnieje naprawdę?”, „Ile jest dróg do Nieba?” i wreszcie „Jak możliwa jest wiedza o tym, jakie jest Niebo?”. Naprawdę, książkę P. Kreefta czyta się tak, jakby Autor pisał o Niebie mając swoje własne źródła informacji „z tamtej strony”…
Wydaje się, że w okresie Adwentu, kiedy częściej zdarza nam się myśleć o sprawach eschatologicznych, lektura tej książki jest szczególnie godna polecenia. W przekonaniu recenzenta, jest to najlepsza książka o eschatologii dostępna obecnie na rynku; do jej przeczytania szczerze zachęcam wszystkich zainteresowanych sprawami ostatecznymi. Zapewniam, że treść tej książki przemówi zarówno do rozumu, jak i do serca Czytelnika…

„Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o Niebie, ale nie śniło ci się zapytać”, Peter Kreeft, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.

„Szare a piękne. Rekolekcje o codzienności”, Zbigniew Nosowski

ks23Znów pojawia się w naszej rubryce Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny miesięcznika WIĘŹ, autor wielu artykułów dotyczących m.in. duchowości chrześcijańskiej i sytuacji Kościoła w Polsce i na świecie. W ręce recenzenta trafiła niedawno piękna książeczka, ze wszech miar godna polecenia dla każdego chrześcijanina – niezależnie od stanu, wieku i sytuacji życiowej. „Szare a piękne” – taki jest tytuł przedstawianej pozycji – to zapis rekolekcji adwentowych, które autor głosił w grudniu 2005 w duszpasterstwie akademickim „Beczka” u ojców dominikanów w Krakowie.
Autor z charakterystyczną dla siebie precyzją i logiczną argumentacją przedstawia w swoich rozważaniach zarys teologii „duchowości dnia codziennego”. Jak jest to ważne, wie przecież każdy z nas; każdemu zapewne zdarza się marzyć o ucieczce od codzienności, od wciąż powtarzanych czynności i gestów, od nużącej monotonii codziennie podejmowanych tych samych decyzji, życia wśród tych samych osób, przedmiotów i budynków. Z. Nosowski pokazuje, że – zamiast szukać dróg ucieczki od codzienności, która byłaby zresztą ucieczką od samego siebie – trzeba starać się w tej codzienności odnaleźć Boga: „codzienność jest i pozostanie zwyczajna, a może być święta”.
Wg autora można wyróżnić trzy sposoby chrześcijańskiego przeżywania codzienności:
? Ucieczka od codzienności (uświęcenie pomimo codzienności),
? Sakralizacja codzienności (uświęcenie w życiu codziennym),
? Akceptacja codzienności (uświęcenie poprzez codzienność).
Nie trzeba dodawać, że autor szczególnie zaprasza do wyboru tej trzeciej możliwości… A jak to zrobić? Właśnie o tym jest ta książeczka, do lektury której recenzent serdecznie zachęca.

„Szare a piękne. Rekolekcje o codzienności”, Zbigniew Nosowski, Biblioteka Więzi, Warszawa 2007.

Alfred Läpple, „Mała historia Kościoła”

ks16Autorem prezentowanej książki jest Alfred Läpple, znany polskiemu czytelnikowi z kilku znakomitych pozycji z dziedziny biblistyki, np. „Od Księgi Rodzaju do Ewangelii” lub „Od egzegezy do katechezy”. Jego ostatnio wydana „Mała historia Kościoła” jest zaproszeniem do odwiedzenia innej krainy, do podróży przez XX wieków dziejów wspólnoty chrześcijańskiej.
Autor podjął się dość karkołomnego zamiaru – w książce o małej objętości, na około dwustu stronach, zamierzył przedstawić najważniejsze wydarzenia z dziejów Kościoła od jego początków w czasach apostolskich, aż do lat nam współczesnych – ostatni akapit prezentuje postać Benedykta XVI. Ten zamiar powiódł się tylko dzięki temu, że autor przyjął i konsekwentnie stosował klucz do selekcji materiału: wszystkie epizody i zdarzenia są interpretowane z punktu ich znaczenia dla wiary w Chrystusa.
Historia Kościoła widziana oczami A. Läpplego to świat barwny, pełen ważnych i przełomowych wydarzeń i barwnych postaci: papieży i świętych, cesarzy i męczenników, mnichów i reformatorów, królów i misjonarzy. Autor ma dar przedstawienia za pomocą kilku zdań rozległej panoramy, na której tle w mistrzowski sposób umieszcza kilka szczegółów, ilustrujących znaczenie opisywanego momentu w dziejach Kościoła.
Dzięki lekturze czytelnik może zapoznać się z przyczynami tkwiącymi u podstaw takich kluczowych wydarzeń, jak przełom konstantyński, schizma wschodnia, czy Reformacja. Może zorientować się w najważniejszych faktach dotyczących relacji chrześcijaństwa z innymi religiami, czy też z – jakże ważnymi z punktu widzenia dzisiejszych dyskusji i polemik – takimi problemami, jak np. Kościół a państwo narodowe, lub władza a wiara.
Wydaje się, że każdy chrześcijanin poszukujący zrozumienia dzisiejszej sytuacji Kościoła w świecie, a równocześnie swojego miejsca w Kościele i w świecie – może prezentowana książkę przeczytać z wielkim pożytkiem i wielką przyjemnością.

„Mała historia Kościoła”, Alfred Läpple, Wyd. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2007.