Archiwa tagu: mądrość

„Dzień z Chrystusem”, „Pascha z Chrystusem”, „Wierzę w życie wieczne”, Divo Barsotti

Dzień z ChrystusemPascha z ChrystusemWierzę w życie wieczneAutor cyklu książek, który jest prezentowany w tym odcinku, jest jednym z najwybitniejszych współczesnych teologów duchowości. Ksiądz Divo Barsotti jest autorem kilkudziesięciu książek, z których jedynie kilka zostało wydane w Polsce; niewątpliwie, najważniejszą z nich jest „Misterium chrystianizmu” – pozycja, która z całą pewnością zasługiwałaby na przedstawienie w tej rubryce, gdyby nie fakt, że jest całkowicie niedostępna – ostatnie wydanie miało miejsce (Wyd. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań) w roku 1964… W każdym razie, w przekonaniu recenzenta jest to jedna z najważniejszych książek z zakresu teologii życia wewnętrznego wydanych po polsku i jeżeli ktokolwiek z czytelników miałby do niej dostęp, z pewnością jej lektura może przynieść niezwykłe owoce.
W ostatnich latach natomiast Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew umożliwiło polskiemu czytelnikowi lekturę trzech pozycji lżejszego nieco kalibru, które – traktowane łącznie (niekoniecznie zgodnie z zamysłem autora) – mogą stanowić znakomitą trylogię, wprowadzającą w główne idee Autora nt. życia duchowego współczesnego chrześcijanina. Kolejność lektury jest w zasadzie dowolna, ale w opinii recenzenta najlepiej czytać w następującym porządku: „Dzień z Chrystusem”, „Pascha z Chrystusem” i „Wierzę w życie wieczne”.
Pierwsza książeczka (wszystkie trzy pozycje mają ok. 120-tu stron) zawiera bardzo przystępny wykład na temat teologii życia codziennego; tytuły kolejnych rozdziałów to po prostu nazwy najbardziej pospolitych czynności, które każdy człowiek – niezależnie od stanu, wieku i etapu rozwoju życia duchowego – wykonywać musi: „Wstaję”, „Wychodzę do pracy”, „Odpoczywam”, „Spożywam posiłek”, czy „Mówię” – to tylko garść przykładów. Po lekturze tej pozycji każdy chrześcijanin może na nowo dostrzec, jak dążyć do realizacji swojego powołania do świętości poprzez właściwe podejście do najprostszych i – zdawałoby się – zupełnie niezwiązanych z najgłębszym życiem duchowym czynności i zajęć powszednich.
Druga pozycja – mająca podtytuł „Jak zrozumieć Mszę Świętą” – w kilku krótkich rozdziałach przedstawia Misterium Eucharystii za pomocą trzech powszechnie znanych obrazów: Msza jako Obecność, jako Komunia i jako Ofiara. Ponieważ – jak czytamy we wstępie – „Ojciec Barsotti żyje tak, jakby przyszedł na świat jedynie po to, aby odprawiać Mszę świętą” – z całą pewnością lektura tej książki może dać czytelnikowi bodziec, aby przeżywał Eucharystię na nowy sposób: aktywnie z wiarą, z wdzięcznością i poczuciem świętości.
Wreszcie trzecia pozycja, dotycząca życia wiecznego i innych zagadnień eschatologicznych, to zestaw medytacji zrodzonych w atmosferze liturgicznej uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienia Wiernych Zmarłych. Podstawowe, powracające pytanie, jakie o. Barsotti stawia sobie i swoim czytelnikom, brzmi: „Co mamy na myśli mówiąc, że wierzymy w życie wieczne?” Ta książeczka szczególnie nie nadaje się do streszczania, więc podkreślmy tylko, że po jej lekturze czytelnik może zrozumieć, co to znaczy, iż życie wieczne dla chrześcijanina nie zaczyna się dopiero po śmierci, ale urzeczywistnia się już teraz dla tych, którzy wierzą w Chrystusa i Nim żyją… I to jest właśnie podstawa Misterium chrystianizmu wg Ojca Barsottiego!

„Dzień z Chrystusem”, „Pascha z Chrystusem”, „Wierzę w życie wieczne”, Divo Barsotti, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew, Kraków, odpowiednio: 2009, 2009, 2008.

„Chrześcijaństwo po prostu”, C.S. Lewis

Chrześcijaństwo po prostuKsiążka „Chrześcijaństwo po prostu” jest – z różnych względów – wyjątkowa. Po pierwsze, z uwagi na wyjątkową osobowość autora. Clive Staples Lewis – pisarz, filozof, profesor literatury średniowiecznej i renesansowej – jest w Polsce znany jako autor cyklu powieści dla dzieci „Opowieści z Narni”. Niektórzy czytelnicy pamiętają jego niezwykłe „Listy starego diabła do młodego”, inni zaś czytali tzw. Trylogię międzyplanetarną, zaliczaną niezbyt trafnie do klasyki literatury science-fiction. Autor – początkowo ateista – w wieku ok. 30 lat nawrócił się na chrześcijaństwo i z pasją neofity publikował eseje i książki teologiczno-moralne, w których w jasny i logiczny sposób argumentował za chrześcijańską wizją świata. Niektóre z jego dzieł tej kategorii, jak np. „Bóg na ławie oskarżonych”, „Cudy”, „Problem cierpienia”, „Ziarna paproci i słonie” – były znane polskiemu czytelnikowi od dawna; „Chrześcijaństwo po prostu” zaś z niewiadomych przyczyn czekało na swoje pierwsze polskie wydanie aż do teraz, tj. ponad pół wieku od pierwszego wydania po angielsku.
Drugą cechą charakterystyczną omawianej pozycji, którą recenzent uważa za wyjątkową, jest jej – mówiąc dzisiejszym językiem – ekumeniczność. Autor – jak sam pisze we wstępie – „jest zupełnie zwyczajnym, świeckim członkiem Kościoła anglikańskiego”, ale „nie usiłuje nikogo nawracać na własne wyznanie”. I dalej pisze zdanie, które najlepiej charakteryzuje treść i cel recenzowanej książki: „Odkąd zostałem chrześcijaninem, uważałem zawsze najlepsze (a może wręcz jedyne), co mogę zrobić dla niewierzących bliźnich, to wyjaśniać i bronić tych elementów wiary, które wyznawali niemal wszyscy chrześcijanie wszystkich czasów”.
Książka składa się z czterech części, w których autor kolejno przedstawia: sens wszechświata i sytuację człowieka, „W co wierzą chrześcijanie”, „Chrześcijańskie postępowanie”, czyli podstawy etyki chrześcijańskiej, wreszcie „Osobowość i to, co leży poza nią”, czyli pierwsze kroki w doktrynie o Trójcy Świętej. C.S. Lewis ma niezwykły dar prowadzenia jasnego i precyzyjnego rozumowania, które z żelazną logiką prowadzi czytelnika do kolejnych, coraz głębiej sięgających wniosków. Dzięki wyjątkowo żywemu i błyskotliwemu stylowi lektura ta jest pasjonująca dla każdego czytelnika; a każdy z nich – wierzący lub niewierzący, chrześcijanin lub niechrześcijanin, a zwłaszcza wątpiący lub poszukujący – ma szansę przeżyć fascynującą intelektualną i duchową przygodę, która może mu kazać na nowo przemyśleć fundamenty jego światopoglądu. Polecamy każdemu!

„Chrześcijaństwo po prostu”, C.S. Lewis, Media Rodzina, Poznań 2002.

Alfred Läpple, „Mała historia Kościoła”

ks16Autorem prezentowanej książki jest Alfred Läpple, znany polskiemu czytelnikowi z kilku znakomitych pozycji z dziedziny biblistyki, np. „Od Księgi Rodzaju do Ewangelii” lub „Od egzegezy do katechezy”. Jego ostatnio wydana „Mała historia Kościoła” jest zaproszeniem do odwiedzenia innej krainy, do podróży przez XX wieków dziejów wspólnoty chrześcijańskiej.
Autor podjął się dość karkołomnego zamiaru – w książce o małej objętości, na około dwustu stronach, zamierzył przedstawić najważniejsze wydarzenia z dziejów Kościoła od jego początków w czasach apostolskich, aż do lat nam współczesnych – ostatni akapit prezentuje postać Benedykta XVI. Ten zamiar powiódł się tylko dzięki temu, że autor przyjął i konsekwentnie stosował klucz do selekcji materiału: wszystkie epizody i zdarzenia są interpretowane z punktu ich znaczenia dla wiary w Chrystusa.
Historia Kościoła widziana oczami A. Läpplego to świat barwny, pełen ważnych i przełomowych wydarzeń i barwnych postaci: papieży i świętych, cesarzy i męczenników, mnichów i reformatorów, królów i misjonarzy. Autor ma dar przedstawienia za pomocą kilku zdań rozległej panoramy, na której tle w mistrzowski sposób umieszcza kilka szczegółów, ilustrujących znaczenie opisywanego momentu w dziejach Kościoła.
Dzięki lekturze czytelnik może zapoznać się z przyczynami tkwiącymi u podstaw takich kluczowych wydarzeń, jak przełom konstantyński, schizma wschodnia, czy Reformacja. Może zorientować się w najważniejszych faktach dotyczących relacji chrześcijaństwa z innymi religiami, czy też z – jakże ważnymi z punktu widzenia dzisiejszych dyskusji i polemik – takimi problemami, jak np. Kościół a państwo narodowe, lub władza a wiara.
Wydaje się, że każdy chrześcijanin poszukujący zrozumienia dzisiejszej sytuacji Kościoła w świecie, a równocześnie swojego miejsca w Kościele i w świecie – może prezentowana książkę przeczytać z wielkim pożytkiem i wielką przyjemnością.

„Mała historia Kościoła”, Alfred Läpple, Wyd. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2007.

„Grzechy w kratkę.”

ks14Mądrość chrześcijańska polega m.in. na mądrym korzystaniu z wszelkich darów, które Bóg tak hojnie zsyła człowiekowi na jego drodze. Szczególnie cennymi darami są oczywiście sakramenty. Chrześcijanin świadomie dążący do jedności z Bogiem, poszukujący swojego miejsca w świecie, pragnący rozpoznać wolę Bożą w konkretnym momencie swojego życia – wie, że najważniejszym (i najmądrzejszym…) sposobem na realizacje tych zamierzeń jest spotkanie z Chrystusem w sakramentach – zwłaszcza w Eucharystii oraz w sakramencie pokuty i pojednania. O Eucharystii przyjdzie nam porozmawiać przy innej okazji, zaś dzisiaj przedstawimy książkę, która może być znakomita pomocą w świadomym i owocnym przeżywaniu spowiedzi.
„Grzechy w kratkę. O spowiedzi z ojcem Piotrem Jordanem Śliwińskim OFMCap rozmawiają Elżbieta Kot i Dominika Kozłowska” to książka, w której można znaleźć odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące podstaw teologii tego sakramentu, jego ewolucji w historii Kościoła, a przede wszystkim – praktyki korzystania z niego. Ojciec Jordan (kierownik prowadzonej przez kapucynów Szkoły dla spowiedników) swoimi kompetentnymi i ciekawymi odpowiedziami prowadzi czytelników od rozważań teoretycznych do najbardziej praktycznych, związanych z rachunkiem sumienia, wyborem spowiednika, kwestią kierownictwa duchowego itp. Wielka wartością omawianej pozycji jest jej aktualność – autorki wywiadu nie stronią od pytań dotyczących sfer najtrudniejszych dla współczesnego chrześcijanina, np. etyki seksualnej, uzależnień, związków niesakramentalnych, grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, relacji między spowiedzią a psychoterapią…
Książka ta może być adresowana zarówno do osób zniechęconych spowiedzią, które mogą w niej odnaleźć motywację do odnowienia swojego udziału w tym sakramencie, ale – może przede wszystkim – z wielkim pożytkiem przeczytać ją mogą ci, którzy regularnie korzystając z sakramentu spowiedzi i doceniając jego znaczenie dla rozwoju duchowego, chcieliby bardziej świadomie i owocnie przeżyć rachunek sumienia, czy w pełni współpracować ze spowiednikiem podczas spotkania w konfesjonale. Ojciec Jordan stale podkreśla rozstrzygające znaczenie głosu sumienia penitenta w ocenie konkretnych uczynków, ale też, – co ważne – konieczność wielkiej troski o jego kształtowanie.
Książka zawiera także mini-przewodnik Spowiedź krok po kroku oraz dwa wzory krótkich rachunków sumienia, będących dobrą pomocą w przygotowaniu się do spowiedzi.

„Grzechy w kratkę. O spowiedzi z ojcem Piotrem Jordanem Śliwińskim OFMCap rozmawiają Elżbieta Kot i Dominika Kozłowska”, Wyd. Znak, Kraków 2008.

Ks. Roman E.Rogowski, „Siedem dni w Tatrach”

ks12Dzisiaj naszym celem jest zarekomendowanie Czytelnikowi książki, która jest niejako „przedstawicielem” całego szeregu pozycji o zbliżonym charakterze i tematyce. Ksiądz profesor Roman Rogowski – bo o jego książkach tu mowa – jest znanym wrocławskim teologiem i wspinaczem. Całym swoim życiem świadczy o umiejętności łączenia tych dwóch swoich pasji, zaś ich plonem jest piękna literatura mądrościowa. Trzydziestą, a więc jubileuszową książką ks. Rogowskiego o „mistyce gór” – bo taka jest najważniejsza idea tego Autora (zresztą to także tytuł jednej z jego najpiękniejszych książek) – jest niewielka rozmiarami, ale ważna problematyką pozycja pt. „Siedem dni w Tatrach, czyli jak dzisiaj żyć po chrześcijańsku”. W jedynym i niepowtarzalnym stylu ks. Rogowski opowiada o swoich górskich przygodach: o spotkanych ludziach, o górskiej przyrodzie, o chwilach pełnych wysiłku i zadumy nad pięknem gór i nad Mądrością ich Stwórcy – i tak, w sposób niemal niedostrzegalny prowadzi czytelnika od drobiazgu, chwilowego wrażenia – do głębokiej refleksji o człowieku, jego powołaniu i wielkich dziełach Bożych. „Góry są po to, by tam doświadczyć obecności Jezusa, a potem po zejściu z nich żyć Jezusem i dzielić się Nim z innymi” – oto najbardziej zwięźle ujęte przesłanie księdza Rogowskiego.
Każdy chrześcijanin – miłośnik gór z wielką przyjemnością i ogromnym pożytkiem przeczyta tę i inne książki Mistrza; gorąco polecamy!

Ks. Roman E.Rogowski, „Siedem dni w Tatrach, czyli jak dzisiaj żyć po chrześcijańsku”, wyd. Oficyna Wydawnicza W MISJI, Wrocław 2004