Adoracja w Roku Wiary

15.08.2013

Adoracja przygotowana przez Bractwo na ten dzień: „Wiara celebrowana w liturgii – Egzorcyzmy”. Podczas wakacji adoracje nie odbywały się w kościele św. Marka.

Do pobrania tekst adoracji: DOC ? PDF