Adoracja w Roku Wiary

16.05.2013

20.00 – Adoracja wspólna: „Wiara celebrowana w liturgii – Sakrament święceń”

21.00 – Adoracja indywidualna w ciszy – 22.00

Do pobrania tekst adoracji: DOC ? PDF