Uroczystość Patronalna


Szczegóły wydarzenia


11:30 – Msza święta
12:30 – modlitwa Bractwa z kapelanem ks. Stanisławem Szczepańcem w kaplicy MB Częstochowskiej
Spotkanie przy herbacie