Jan Andrzej Kłoczowski OP, „Szkoła duchowości”

ks07Człowiek jest istotą z natury religijną i dlatego odczuwa „głód duchowy”. O tej fundamentalnej prawdzie, a także o najważniejszych sposobach zaspokajania tego głodu, w swej kolejnej książce pisze o. Jan Andrzej Kłoczowski – dominikanin, profesor filozofii, kierownik Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, bardzo znany w tym mieście kaznodzieja i duszpasterz. Mowa tu o książce niewielkich wprawdzie rozmiarów, ale bardzo treściwej i głębokiej, noszącej tytuł „Szkoła duchowości”.
Głównym tematem omawianej pozycji jest modlitwa – modlitwa człowieka współczesnego, zanurzonego w świat i jego problemy, czasami zagubionego i zmęczonego codzienną walką z natłokiem bodźców i zbędnych informacji, z permanentnym brakiem czasu i ciszy, a jednak wciąż pragnącym prawdziwego kontaktu z Bogiem, wciąż poszukującym pokarmu duchowego, który mógłby zaspokoić jego „głód”. Autor – doskonale znający nie tylko teologię duchowości i chrześcijańską filozofię człowieka, ale również realia życia, jakie jest udziałem każdego świeckiego chrześcijanina – na każdej stronie swojej książki pokazuje, jak się modlić, aby ta modlitwa przynosiła prawdziwe owoce i stawała się fundamentem rozwoju duchowego.
Książka składa się z kilku części, w której Autor omawia kolejno: Mszę świętą jako najważniejszą formę modlitwy chrześcijańskiej (ta cześć jest najbardziej obszerna), Modlitwę Pańską, czytanie Biblii ze szczególnym podkreśleniem znaczenia Księgi psalmów, oraz modlitwę różańcową. Jest jeszcze krótki, lecz ważny rozdział pod intrygującym tytułem „Kongregacja Nauki Wiary mistrzem duchowym”, oraz końcowy rozdział poświęcony rachunkowi sumienia.
Omawiana książka jest wspaniałą lekturą dla wszystkich, którzy nie są zadowoleni ze swojej modlitwy, ze swojego życia duchowego, dla zniechęconych brakiem postępów na drodze do modlitewnego spotkania z Bogiem.

Jan Andrzej Kłoczowski OP, „Szkoła duchowości”, Wyd. W Drodze, Poznań 2003.