Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Medytacja

XXIX Niedziela zwykła

Jezus przywoławszy Dwunastu, powiedział do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym.”

Mk 10,42-43

Medytacja wielkanocna

III Niedziela Wielkanocna

„Jezus oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: ‚Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego’.”

Łk 24, 45-48