Życzenia na Boże Narodzenie 2015

Szopka z piernika na motywie Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem

„Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est”

Aby Ewangelia Jezusa Chrystusa była zawsze „Spiritus movens” dla wszelkiego dobra
i aby „hic” było nieustannie w sercu

– życzy Zarząd Bractwa św. Zofii

Boże Narodzenie 2015