Medytacja wielkanocna

III Niedziela Wielkanocna

„Jezus oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: 'Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego’.”

Łk 24, 45-48