Spotkanie z Ewangelią

14.09.2016

W salce katechetycznej odbyło się kolejne spotkanie medytacyjne nad Ewangelią wg św. Łukasza. Obecni byli: ks. Andrzej Wójcik (prowadzący spotkanie) i uczestnicy oraz przyjaciele Katechumenatu.