Wieczór Skupienia

15.12.2019

15.30 Msza św. w kościele św. Marka
16.20 adoracja w ciszy w kaplicy w Giedroycianum
16.50 nieszpory w salce katechumenalnej
17.15 konferencja ks. Andrzeja Wójcika
17.45 agapa