Wyjazd do Zawichostu

7.12.2014
25-lecie odnowienia Bractwa świętujemy wyjazdem do ks. bpa W. Świerzawskiego do Zawichostu.
Biskup Wacław 11 grudnia obchodzi jubileusz 65-lecia kapłaństwa, więc będziemy świętować wspólnie.

Bractwo u ks. bpa W. Świerzawskiego

Opieki Bożej i miłości płynącej od Przychodzącego
dla Drogiego Wielebnego Księdza Biskupa!