Życzenia na Wielkanoc

Wielkanoc 2015

„Weselmy się i radujmy,
bo nadeszły Gody Baranka” (Ap 19,7)

Bierzmy w nich udział wraz z tymi, którzy w Wigilię Paschalną
„opłukali swe szaty i w krwi Baranka je wybielili”

– życzy Zarząd Bractwa św. Zofii

Wielkanoc 2015